Обавјештење о одржавању другог састанка ради споразумног прибављања непокретности за које је утврђен општи интерес ради изградње – проширења саобраћајнице „Раковачки пут“ у Братунцу

Glavna slika

Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса бр. 04/1-012-2-3941/22 од 27.10.2022. године („Службени гласник Републике Српске“ бр. 109/22) утврђено је да је од општег интереса изградња – проширење саобраћајнице „Раковачки пут“ у Братунцу, општина Братунац, те да се у ту сврху може извршити потпуна експропријација непокретности наведених у тачки 1. Одлуке. Тачком 2. Одлуке одређено је да је корисник експропријације Општина Братунац.

У складу са чланом 25. тачка в) Закона о експропријацији Републике Српске, корисник експропријације позива власнике непокретности приказаних у табели у наставку ради покушаја споразумног рјешавања питања стицања права власништва на предметним непокретностима прије подношења приједлога за експропријацију Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове – ПЈ Братунац.

Други састанак са власницима парцела за које је утврђен општи интерс одлуком Владе РС одржаће се дана 15.07.2024. године у 11:00 часова у Скупштинској сали Општинске управе Братунац.

Уколико се власници наведених непокретности не одазову позиву, сматраће се да нису заинтересовани за споразумно рјешавање стицања права на предметним непокретностима.

 У складу са одредбама Закона о експропријацији, поступак експропријације пред надлежним органом покренуће се за следеће власнике непокретности:

-       са којима се не постигне споразум о стицању непокретности

-    на чијим непокретностима постоји неслагање земљишно-књижног и фактичког стања

-     који се не одазову позиву за одржавање састанка ради споразумног прибављања непокретности.

 

Текст обавјештења можете погледати и преузети ОВДЈЕ.