ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ И МЈЕСТУ ОДРЖАВАЊА УСМЕНОГ ИНТЕРВЈУА

Glavna slika

У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) Комисија за провођење поступка за пријем службеника у Општинску управу Братунац, именована Рјешењем Начелника општине бр.02-020-602/23 од 27.12.2023.год., даје:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ И МЈЕСТУ ОДРЖАВАЊА УСМЕНОГ ИНТЕРВЈУА

На основу расписаног Јавног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Братунац бр.02-020-602/23, објављеног је у дневном листу Глас Српске дана 06.12.2023.год. и  у Службеном Гласнику РС бр.106/23 дана 08.12.2023.год. Комисија за провођење поступка за пријем службеника у Општинску управу Братунац са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса провешће изборни поступак усменим интервјуом са сваким кандидатом у следећим терминима:

 

 

-10.01.2024.год. у 10,00 часова Ненад Васиљевић

-10.01.2024.год. у 10 часова и 30 минута Дејан Тодоровић

-10.01.2024.год. у 11,00 часова Данијела Благојевић

 

Интервју ће се обавити  у просторијама Општинске управе Братунац, ул.Светог Саве бр.260, у сали за састанке, на трећем спрату.

У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17)  кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).

 

О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће  бити обавјештени и појединачно писменим путем.

 

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, а свој изостанак не опрада  писменим путем прије одржавања интервјуа биће искључен из даљег изборног поступка.  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК  КОМИСИЈЕ                           

Радован Петровић,спец.струк.инж.грађ.