ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ (10.06.2024.Г.)

Glavna slika

Обавјештавају се грађани општине Братунац да ће се Локални избори 2024. године одржати 06.10.2024. године.

У циљу ажурирања података у Централном бирачком списку, Општинска изборна комсисија Братунац изложила је Привремене бирчке спискове.

Привремени бирачки спискови биће изложени у периоду од 08.06.2024. до 08.07.2024. године.

 

Увид у Привремене бирачки спискове можете извршити:

  • - На сајту општине Братунац opstinabratunac.com , уласком у картицу ОИК Братунац, те уласком на линк Централне изборне комисије БиХ „Да ли сте регистровани“,
  • - У Центру за бирачки списак у згради општинске управе Братунац (канцеларија бр.6)
  • - На Локацијама дефинисаним кроз Одлуку о Плану излагања извода из Привременог бирачког списка, бр. 27/24. од 03.06.2024. године.

 

Позивају се бирачи са подручја општине Братунац, уколко утврде потребу за исправком или допуном својих података, да се обрате Центру за бирачки списак који се налази у згради општинске управе Братунац ( први спрат – канцеларија бр. 6 ), у периоду од 07 до 15 часова, лично или на број телефона 056/410-170 или 056/ 420-384.

 

Општинска изборна комисија Братунац обавјештава све бираче које имају статус расељеног лица да могу поднијети захтјев за промјену бирачке опцицје у Центру за бирачки списак, сваког радног дана у периоду од 07 до 15 часова.

 

Захтјев за промјену бирачке опције може се поднијети најкасније до 24.07.2024. године.

Tекст обавјештења можете преузети ОВДЈЕ.

 

Прeдсједница ОИК-а Братунац

Ивана Милановић, дипл.правник, с.р.