ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ СА СЈЕДИШТЕМ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Glavna slika

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општинске управе Братунац обавјештава  предузетнике са сједиштем на подручју општине Братунац, да ће се у периоду од 31. децембра 2023. године (од 12 часова) до 10. јануара 2024. године (до 8 часова),спроводити редовне активности на одржавању информационог система Пореске управе РС, те да неће бити доступан систем за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

Имајући у виду повезаност система за регистрацију предузетника и система ПУ,  у наведеном периоду неће бити могуће провођење поступака регистрације предузетника (оснивање, промјена података и престанак рада) путем јединствене електронске апликације Централног регистра  предузетника код надлежног органа општинске управе Братунац.