ОБИЉЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Glavna slika

-На подручју општине Братунац у току су радови на обиљежавању и постављању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.

-Постављена су 102 знака на локацијама на којима у ранијем периоду није било адекватне саобраћајне сигнализације, што је угрожавало сигурност учесника у саобраћају. Када временски услови буду дозволили, у плану је обиљежавање бијелом бојом око 150 квадратних метара ознака на коловозу, те уграђивање 42 метра звучних трака које доприносе безбједности саобраћаја тиме што стварају звучни ефекат и на тај начин упозоравају возача да смањи брзину.

-Набавку, испоруку и постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, обавља фирма д.о.о "SACOM" Сарајево, на основу закљученог уговора и претходно проведеног поступка конкурентског захтјева за достављање понуда.Вриједност уговора је 23.751 КМ.

-Иако постоји одговорност јединица локалне самоуправе да регулишу саобраћајну сигнализацију на путевима којима управљају на начин да се осигура безбједно и несметано одвијање саобраћаја, на подручју општине Братунац постојале су локације које нису биле покривене адекватном саобраћајном сигнализацијом, јер у ранијем периоду није било воље за рјешавање овог проблема. Реализацијом уговора, стање ће се значајно поправити, чиме ће се допринијети безбједности наших грађана.