ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2024. ГОДИНИ

Glavna slika

На основу расписаног Јавног пoзива oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa / нeвлaдиним oргaнизaциjaмa зa  достављање приједлога пројекта у општини Братунац у 2024.год. бр.02-020-263/24, објављеном на огласној табли и веб страници општине Братунац дана  26.04.2024.год., проведеног поступка оцјене пројектних приједлога и  утврђеног приједлога одлуке о расподјели средстава  од стране Комисије за oцjeну прojeктних приjeдлoгa, из буџетских средства намијењених за финансирање  ОЦД  издвојиће се 13.051,00 КМ за финансирање следећих пројеката:

Одлуку о расподјели можете преузети ОВДЈЕ.