ОДРЖАН САСТАНАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Glavna slika

Поводом 1. марта, предстојећег Дана Цивилне заштите данас је у кабинету Начелника општине Братунац одржан састанак Штаба за ванредне ситуације општине Братунац, на коме су поред Начелника општине који је уједно и комадант овог штаба, присуствовали и представници служби цивилне заштите, општинских одјељења, Центра за социјални рад, ЈЗУ ''Дом здравља Братунац'', командир ТВСЈ Братунац, Замјеник командира ПС Братунац као и остали чланови штаба. Између осталог размотрене су сугестије на предложене Програме рада и планове заштите добара и грађана, као и других процедура у случајевима природне, елементарне или друге несреће на подручју општине Братунац. Такође, разговарало се о степену опремљености надлежних служби које су задужене за интервенисање и поступање у случајевима који доводе до угрожавања људских живота и материјалних добара, те о начину на који се опремљеност може подићи на већи ниво. У првом реду степен опремљености односи се на опрему и средства којом располаже ТВСЈ Братунац, затим опрему за спасавање људи на отвореним водама, опрему за узбуњивање и оглашавање становништва, потребне обуке и лиценцирање спасилаца, као и остале неопходне ствари које су елемнтарне за несметан рад ових служби.