ОИК: ДОДАТНА ОБУКА И ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПРЕДСЈЕДНИКЕ И ЧЛАНОВЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА

Glavna slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                           

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА                      

Број: 111/22                                                               

Братунац, 27.09.2022. године

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

У складу са Правилником о утврђивању квалификација  и поступку  именовања чланова бирачких одбора („Службени гласник БиХ“, број: 27/22), Општинска изборна Комисија Братунац организује додатну обуку  и  тестирање предсједника и чланова бирачких одбора који нису приступили обукама и тестирању организованим у складу са Планом обука и тестирања чланова бирачких одбора, бр. 98/22 од 12.09.2022. године

Додатна обука ће се обавити 29.09.2022. године са почетком у 15.00 часова у просторијама Скупштинске сале општинске управе Братунац.

Молимо све политичке субјекте да обавјесте своје предложене чланове и замјенске чланове бирачких одбора да у горе наведеном термину приступе на обавезну обуку и тестирање.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОИК-а

____________________________

Ивана Милановић, дипл.правник