ПРОГРАМ ПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2022 ГОД. И НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2023.ГОД.

Glavna slika

Јавне расправе о Нацрту ребаланса Општине Братунац за 2022. годину и Нацрту буџета Општине Братунац за 2023. годину биће одржане у следећим терминима:

Дана 12.12.2022. године, са представницима буџетских корисника, биће одржана јавна расправа у згради Општине Братунац у сали за састанке број 34, са почетком у 10 часова. Очекује се присуство представника Општине Братунац, Дјечијег вртића „Радост“, Центра за социјални рад, Дома културе, Туристичке организације, Средњошколског центра и Народне библиотеке (за ову активност задужује се Одјељење за финансије).

Дана 13.12.2022. године, са представницима корисника грантова који немају своје буџетске позиције, представницима невладиних и непрофитних организација, представницима мјесних заједница и осталим заинтересованим правним и физичким лицима биће одржана јавна расправа такође у сали за састанке број 34 са почетком у 13 часова.

На интернет страници Општине Братунац (www.opstinabratunac.com) је објављен Нацрт Ребаланса буџета општине Братунац за 2022.год., и Нацрт буџета за 2023.годину, како би се посјетиоци благовремено упознали са материјалом, а заинтересовани могу дати своје примједбе, предлоге и сугестије електронским путем на адресу finbrat@teol.net (носилац активности: Одјељење за финансије) или лично на дан кад буду организоване јавне расправе.

Коментаре, сугестије и мишљења је могуће послати до 12.12.2022. године, а исти ће бити разматрани од стране обрађивача и предлагача при изради Предлога Ребаланса буџета општине Братунац за 2022 год.и Предлога Буџета за 2023.годину.

 

ОБРАЂИВАЧ:                                                       

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                     

 

ПРЕДЛАГАЧ:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Нацрт ребаланса буџета општине Братунац за 2022.годину можете погледати и преузети ОВДЈЕ.

 

Нацрт буџета општине Братунац за 2023.годину можете погледати и преузети ОВДЈЕ.