ПРОШИРЕЊЕ МРЕЖЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Glavna slika

Данас су започели радови на проширењу секундарне и терцијарне мреже система за наводњавање у МЗ Факовићи, а радове на проширењу изводи предузеће ''Малина-Братунац'' д.о.о. уз финансирање и подршку општине Братунац.

У плану је да се до почетка сезоне експлоатације система за наводњавање изврши проширење наведене мреже у неколико мјесних заједница у дужини од око 5 километара, што ће обухватити прикључење на мрежу на десетине нових корисника.

''Ови радови су конципирани као реализација стратегије развоја општине Братунац којом је у први план стављен рурални развој и унапређење примарне пољопривредне производње, а наше предузеће које је носилац унапређења пољопривереде на подручју општине Братунац у ту сврху ставиће све расположиве ресурсе, а све у циљу подршке развоја и јачања сваког индивидуалног газдинства'', рекла је Бојана Варагић директор ''Малина-Братунац'' д.о.о. , предузећа које је задужено за газдовање и управљање мрежом за наводњавање у општини Братунац.

''Општина Братунац наставиће са оваквим пројектима који укључују директну подршку сваком активном домаћинству на селу, а пралелно са тим радићемо и на реконструкцији и изградњи нове путне инфраструктуре у руралним срединама наше општине, како би олакшали живот и привређивање нашем становништву које живи на селима а уједно створили предуслове за повратак младих људи који су вољни и желе да обнове своја породична газдинства и започну са пољопривредном производњом у циљу остварења основних или додатних прихода за своје породице'', поручио је ВД начелник општине Братунац г-дин Бранислав Тришић.