СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Glavna slika

У циљу заштите становништва од појаве ширења заразних болести које преносе глодари, Општинска управа Братунац проводи систематску дератизацију на подручју општине Братунац у периоду од 16.10.2023. до 23.10.2023. године.

Дератизацијом ће бити обухваћена: индивидулна домаћинства, стамбени фонд, јавна предузећа, дионичарска друштва, приватна предузећа, угоститељске, трговинске и занатске радње, здравствене установе, предшколске, школске и вјерске установе, зелене површине, канализациона мрежа, отворени и затворени канали и депоније смећа.

Систематску дератизацију на подручју општине Братунац вршиће предузеће за санитарно еколошку заштиту, производњу, трговину услуге и промет „Санитарац“ из Власенице, које је одабрано за вршење ове услуге у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Ово предузеће ће припремити најквалитетније материјале за дератизацију у количини довољној за максималан успијех акције, а која неће еколошки нарушити човјекову околину, здравље људи и домаћих животиња.

Општина Братунац ће финансирати систематску дератизацију за комплет канализациону мрежу са свим шахтовима, све основне школе и средњу школу, обале Глоговске ријеке и ријеке Крижевице, објекат Црвеног крста, зелене и друге јавне површине, Дом здравља Братунац, зграду Територијалне ватрогасне јединице Братунац, објекат Дома културе , зграду Општинске управе Братунац и остале просторије у власништву општине, као и остале површине и објекте којима газдује општина.

Остали корисници систематске дератизације сами ће сносити трошкове према важећем цјеновнику Предузећа за санитарно еколошку заштиту, производњу, трговину услуге и промет „Санитарац“ Власеница из Власенице.

Надзор над извођењем систематске дератизације вршиће надлежна инспекција Општинске управе Братунац.

Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су омогућити несметано вршење услуга на обавезној систематској дератизацији.

Све информације о систматској дератизацији могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Братунац у времену од 07,00 до 15,00 часова. Контакт телфон: 056/410-431.