ЗАПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ''АНЦ'' ПРОЈЕКТА У ОПШТИНИ БРАТУНАЦ

Glavna slika

Данас је у Братунцу одржан састанак између представника Агромедитеранског института у Барију (Италија) Сузане Манџарић, затим представника Пољопривредног Факултета Универзитета у Бања Луци професора Жељка Вашко и сарадника, те координатора на АНЦ Пројекту испред општине Братунац Александра Стевића. Договорена је диманика реализације активности на пројекту ''Одрживи економски развој и заштита околиша подручја с природним ограничењима у Босни и Херцеговини, у складу са Acquis Communautaire'', а она укључује израду Стратегије руралног развоја општине Братунац, затим програм стручног усавршавања релевантних чинилаца у аграрном сектору на подручју наше општине, а у крајњој фази и инвестирање од стране Пројекта у сектор пољопривреде и руралног развоја.

Као област инвестирања таргетирано је унапређење и модернизација постојеће мреже система за наводњавање, а кроз набавку и уградњу индивидуалних водомјера и шахтова за све кориснике ове мреже, а све у циљу рационализације утрошка воде за потребе пољопривредних газдинстава која су прикључена на мрежу за наводњавање. На овај начин регулисаће се контрола утрошка и наплате ове услуге, те повећати квалитет и осигурати континуитет испоруке воде крајњим корисницима, што је од изузетног значаја у сушним сезонама као што је била година иза нас. Такође овом инвестицијом комплетна инфраструктура мреже за наводњавање биће спуштена у шахтове, те ће се на овај начин период експлоатације наводњавања продужити кроз цијелу годину, без зимског конзервирања система. Средства која ће бити обезбјеђена од стране Владе Италије су у износу од око 110.000 КМ, и представљају неповратни грант нашој општини.

Након радног дијела састанка у коме су дефинисане активности на АНЦ Пројекту, В.Д. начелник општине г-дин Бранислав Тришић је уприличио пријем за госте из Италије и Бања Луке, те нагласио посвећеност и опредјељење Општине Братунац за улагање у аграрни сектор, што ће се огледати и кроз подршку локалне заједнице наведеним пројектним активностима.