Обавештења за 2018. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга 14.12.2018.
2 Oбавјештење о поништењу поступка јавне набавке роба 12.12.2018.

Одлуке за 2018. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђач за набавку роба- потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац 27.12.2018.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-челичних панел радијатора за спортску дворану у Братунцу 24.12.2018.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-зидних календара 17.12.2018.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде геодетских подлога за потребе израаде идејног пројекта саобраћајне обилазнице око Браатунца 17.12.2018.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања рекламног материјала и награда за организацију новогодишњег турнира у млом фудбалу 12.12.2018.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за рекламни новогодишњи материјал општине Бртунац 12.12.2018.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набваку услуга уградње, одржавања и демонтаже опреме за новогодишње украшавање града 11.12.2018.
8 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за организацију новогодишењг турнира у малом фудбалу 11.12.2018.
9 Одлука о поништењу поступка набавке роба -ватрогасног возила за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 03.12.2018.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве Јавног конкурса у дневном листу Глас Српске 03.12.2018.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на завршетку спомен обиљежја погинулим борцима ВРС у МЗ Јежестица 28.11.2018.
12 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за уређење зелених и парковских површина на подручју општине Братунац 26.11.2018.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова "Занатски радови на обради унутрашњих шпалетни замијењене фасадбе ПВЦ столарије у објекту ОШ Бранко Радичевић у Братунцу “ 21.06.2021.
14 Одлук о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи моста у мјесту Пирићи МЗ Бјеловац-општина Братунац 23.11.2018.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга платног промета за потребе Општинске управе Братунац 15.11.2018.
16 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 12.11.2018.
17 Одлука о избору најповољнијег пинуђача за набавку услуга котизације за семинар за буџетске кориснике 12.11.2018.
18 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службеника Општинске управе Братунац 08.11.2018.
19 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за стручно усавршавање службеника Општинске управе Братунац 08.11.2018.
20 Одлука о поништењу поступка набавке радова "Завршетак изградње спомен обиљежја погинулим борцима ВРС у МЗ Јежестица" 21.06.2021.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на одржавњу стамбених објеката за смјештај избјеглих и расељених лица и социјалних корисника 07.11.2018.
22 Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку радова наизградњи моста у насељу Пирићи, Мјесна заједница Бјеловац-општина Братунац 07.11.2018.
23 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила Општинске управе Братунац 06.11.2018.
24 Одлука о поништењу поступка набавке за набавку радова "Звршетак изградње спомен обиљежја погинулим борцима ВРС у МЗ Јежестица" 30.10.2018.
25 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-гума за мотрорна возила Општинске управе Братунац 27.10.2018.
26 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набаавку роба-коругованих цијеви за проширење канализационе мреже у МЗ Моштанице и МЗ Подградац 12.10.2018.
27 Одлука о избору нјповољнијег понуђача за набавку роба-ЈЦБ корпе и брзе спојке копачког крана за грађевинску машину комбиновани ровокопач 01.10.2018.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 20.09.2018.
29 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде општинских признања која се додјељују поводом Дана општине Братунац 19.09.2018.
30 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на асфалтирању и реконструкцији локалних путева на подручју општине Братунац 19.09.2018.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на вањском уређењу око објекта на расаднику малине у Чолаковићима 19.09.2018.
32 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на санацији јавне расвјете у спортској дворани Братунац 07.09.2018.
33 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пакетића за првачиће 07.09.2018.
34 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 07.09.2018.
35 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 30.08.2018.
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за ајесен 2018.год. 28.08.2018.
37 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 21.08.2018.
38 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на 22 Међународном конгресу савеза рачуновођа и ревитора РС 21.08.2018.
39 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње јавне расвјете на подручју општине Братунац 21.08.2018.
40 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку грађевинског материјала за расељена лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац 21.08.2018.
41 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица 17.08.2018.
42 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе Општинске управе Братунац 17.08.2018.
43 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга рада виљушкара за Сајам "Дани малине Братунац 2018" 13.08.2018.
44 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења Сајма "Дани малине Братунац 2018" 13.08.2018.
45 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга инсталације програма за евиденцију стлних средстава, ситног инвентара и материјала за потребе рада Одјељења за финансије 13.08.2018.
46 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку спортске опреме 13.08.2018.
47 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде магнета за Сајма "Дани малине Братунац 2018" 08.08.2018.
48 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-посуда за воће за потребе одржавања Сајма "Дани малине Братунац 2018" 08.08.2018.
49 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за Сајам "Дани малине Братунац 2018 08.08.2018.
50 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на замјени столарије и паркета у ОШ "Вук Караџић" у Братунцу 07.08.2018.
51 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изгрдње водоводне мреже у Мјесној заједници Вољавица 27.06.2018.
52 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку промотивног материјала за сајам Дани малине Братунац 2018 22.06.2018.
53 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услугаОпремање спортске дворане са сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора 21.06.2018.
54 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде и поправки металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац 21.06.2018.
55 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова уређења зелене површине, кошења траве н обалоутврдама ријеке Крижевице и Глоговске ријеке на дијелу гдје је извршена регулација 20.06.2018.
56 Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправке опреме Територијалне ватрогасне јединице Братунац 14.06.2018.
57 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -контејнера за одлагање отпада 14.06.2018.
58 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рдова реконструкције градских улица на подручју општине Братунац 08.06.2018.
59 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на текућем и зимском одржавању путева на подручју општине Братунац 08.06.2018.
60 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набвку радова одржавања и санације ријечних корита на подручју општине Бртунац 05.06.2018.
61 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за компујутере и копир апарате Општинске управе Братунац 05.06.2018.
62 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку специјалне ватрогасне опреме за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 01.06.2018.
63 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинско-занатских радова на објекту Дома културе у Братунцу 29.05.2018.
64 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 23.05.2018.
65 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 10.05.2018.
66 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања за службенике Општинске управе Братунац 10.05.2018.
67 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку интернет услуга 08.05.2018.
68 Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку угоститељских услуга за славу општине 03.05.2018.
69 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 18.04.2018.
70 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње водовода у МЗ Кравица 11.04.2018.
71 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања противпожарних апарата Општинске управе Братунац 10.04.2018.
72 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве Јавног огласа у дневном листу 30.03.2018.
73 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 27.03.2018.
74 Одлука о избору нјповољнијег понуђча за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 21.03.2018.
75 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинско-занатских радова за санацију пода у стамбеном објекту Салиховић Омера 19.03.2018.
76 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања возила Општинске управе Братунац 19.03.2018.
77 Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку услуга осигурања и техничког прегледа моторних возила Општинске управе Братунац 05.03.2018.
78 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем телевизије 28.02.2018.
79 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде главног пројекта за изградњу стамбеног објекта Ст+П+3 26.02.2018.
80 Одлука о избору најповољнијег понуђача за нбавку услуга објаве Јавног позива у дневном листу 22.02.2018.
81 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 20.02.2018.
82 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац 15.02.2018.
83 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада из просторија згарде општине Братунац и ТВЈ Братунац 12.02.2018.
84 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл. 12.02.2018.
85 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за стручно усавршавање службеника Општинске управе Братунац 07.02.2018.
86 Одлука о поништењу поступка набавке услуга израде главног пројекта за изградњу стамбеног објекта Ст+П+3 06.02.2018.
87 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уређењу спортске дворане у Братунцу 31.01.2018.
88 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набвку роба -грејног топа за потребе Општинске управе Братунац 26.01.2018.
89 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила 24.01.2018.
90 Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку услуга осигурања радника и имовине 23.01.2018.
91 Одлука о избору најповољнљијег понуђача за набавку услуга превоза ученика 18.01.2018.

Набавке за ЗЈН

Редни број Назив Датум Документ
1 ПРОВЕДЕНИ ПОСТУПЦИ ПО ЗЈН ЗА 2018. ГОДИНУ 23.01.2018.
2 НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ЗЈН ЗА 2018. ГОДИНУ 23.01.2018.