Stručna služba Načelnika opštine

Stručna služba opštine Bratunac obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za Načelnika opštine Bratunac, Skupštinu opštine Bratunac, skupštinska radna tijela, odbornike, klubove odbornika, radna tijela koje obrazuje Načelnik opštine, kao i druge poslove koje se ovoj službi stave u nadležnost. Poslovi Stručne službe utvrđeni su Statutom, Poslovnikom skupštine, Odlukama Skupštine opštine, aktima Načelnika opštine i drugim propisima.

Stručna služba opštine:

 • Učestvuje u pripremi sjednica Skupštine opštine,
 • Učestvuje u pripremi sastanaka Načelnika opštine,
 • Učestvuje u pripremi sastanaka Predsjednika i Podpredsjednika Skupštine, skupštinskih radnih tijela, kolegija Skupštine opštine, kabineta Načelnika opštine i drugih tijela koje obrazuje Načelnik opštine,
 • Učestvuje u ostvarivanju saradnje opštine Bratunac sa drugim opštinama te drugim organima i organizacijama,
 • Daje stručna mišljenja radnim tijelima, odbornicima, klubovima odbornika u ostvarivanju njihovih prava i obaveza Skupštine opštine,
 • Daje stručna mišljenja u vezi poslova iz djelokruga Načelnika opštine,
 • Učestvuje u pripremanju Programa rada Skupštine opštine, Plana rada Načelnika opštine, radnih tijela i prati ostvarivanje programa i planova,
 • Izdaje publikacije i glasila Skupštine opštine,
 • Učestvuje u izradi nacrta i prijedloga akata koje donosi Načelnik opštine i Skupština opštine,
 • Priprema akte koje predlaže Načelnik opštine, a koja nisu u nadležnosti drugih odjeljenja,
 • Organizuje i obezbjeđuje saradnju sa predstavnicima štampe i drugih sredstava informisanja u vezi sa obavještavanjem o radu Skupštine opštine, Načelnika opštine i Opštinske uprave,
 • Vrši obradu akata sa sjednica Skupštine opštine i kabineta Načelnika opštine,
 • Obavlja poslove u vezi sa radnim odnosima radnika u Stručnoj službi,
 • Stara se o pripremanju i čuvanju izvornika zapisnika, drugih akata Skupštine, radnih tijela Skupštine i Načelnika,
 • radi i druge poslove koje se odnose na finansijsko-materijalne,tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine opštine i Načelnika opštine.

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Rada Veselinović Šef odsjeka za upravno-pravne i tehničke poslove načelnika opštine i službenik za javne nabavke dipl. pravnik r.veselinovic@opstinabratunac.com 056/420-331, локал 21