Goran Kočević

master ekonomista

Opis posla

Vrši koordinaciju u radu kabineta načelnika opštine i Opštinske uprave, prima stranke, odgovara na zahtjeve stranaka, kao i druge poslove vezane za rad načelnika opštine. Daje stručna mišljenja u vezi poslova iz djelokruga načelnika opštine, izrađuje pojedine nacrte odluka, odnosno opštih akata iz nadležnosti načelnika opštine, obavlja organizacione i tehničke poslove za održavanje sjednica Kolegijuma načelnika opštine, priprema materijale za sjednice Kolegijuma, kao i druge poslove vezane za rad načelnika opštine, uključujući i međunarodnu saradnju u skladu sa instrukcijama načelnika, koordinaciju rada sa drugim organizacionim jedinicama, poslove protokola, poslovi organizovanja prezentacije opštine u zemlji i inostranstvu, obezbijeđuje dokumentacionu osnovu i čuvanje informacija i podataka o aktivnostima organa opštine, poslove praćenja realizacije strategije razvoja opštine i drugih strateških planova i program posebno u dijelu koordinaciju aktivnosti prikupljanja, praćenja i analize podataka po svim segmentima razvoja života i rada u opštini, pripreme kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj opštine, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe načelnika, kao i druge poslove koje mu načaelnik stavi u djelokrug rada.

Biografija

GORAN KOČEVIĆ, rođen 26.03.1989. godine u Loznici - Republika Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Srebrenici, nakon toga Fakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu. Postdiplomske master studije na Franklin University iz Columbus, Ohio gdje je stekao zvanje „Master of Business Administration“ (Master poslovne administracije). Nakon toga stekao zvanje master ekonomista na Diplomatskim akademskim poslovnim studijama na Fakultetu za poslovne studije na Megatrend Univerzitetu u Beogradu. Dodatno stručno usavršavanje, seminare i obuke pohađao je u BiH, Republici Srpskoj, Republici Srbiji i inostranstvu. Kao uspješan privrednik u porodičnoj firmi, koja se bavi vođenjem poslovnih knjiga, izrade biznis planova, poslovima sudskog tumača za engleski i druge strane jezike, obavlja rukovodeće poslove od maja 2009. godine. Od septembra 2014. godine do juna 2016. godine u preduzeću “Rudnik boksit Srebrenica“ A.D. Srebrenica obavljao ekonomske poslove. U opštini Srebrenica stiče iskustvo na poslovima vezanim za projekte i uzima učešće u operativnim aktivnostima neophodnim za razvoj opštine od 2017-2019 godine. Početkom 2020. godine angažovan od strane JP „Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica“ D.O.O. Srebrenica na ekonomskim poslovima vezanim za razvoj privrede i preduzetništva. Od februara 2021. godine obavlja poslove šefa kabineta načelnika opštine Bratunac.