Obavještenja za 2024. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku usluga „Održavanje i čišćenje javnih površina na području opštine Bratunac“ 01.04.2024.
2 Obavještenje o nabavci za nabavku roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac“ 21.03.2024.
3 Obavještenje o nabavci u postupku nabavke roba „Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac“. 19.03.2024.
4 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke radova „Sanacija štete na poljoprivrednoj proizvodnji i putevima u povratničkim sredinama na području opštine Bratunac“ 07.03.2024.
5 Obavještenje o nabavci u postupku nabavke roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac“ 07.03.2024.
6 Obavještenje o nabaci usluge iz Aneksa II ZJN za nabavku usluga hotelskog smještaja za radnike Opštinske uprave Bratunac 01.03.2024.
7 Obavještenje o nabaci usluge iz Aneksa II ZJN za nabavku usluga stručnog usavršavanja radnika Opštinske uprave Bratunac 01.03.2024.
8 Obavještenje o nabaci usluge iz Aneksa II ZJN za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Opštinske uprave Bratunac 29.02.2024.
9 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga „Usluge obezbjeđenja objekta Opštinske uprave Bratunac“ 26.02.2024.
10 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 12.02.2024.
11 Obavještenje o poništenju postupka nabavke roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 12.02.2024.
12 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga „Usluge prevoza“ 07.02.2024.
13 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke roba“Nabavka i postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije“ 02.02.2024.
14 Obavještenje o nabavci u postupku nabavke radova „Sanacija štete na poljoprivrednoj proizvodnji i putevima u povratničkim sredinama na području opštine Bratunac“ 23.01.2024.
15 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku usluga „Usluge obezbjeđenja objekta Opštinske uprave Bratunac“ 12.01.2024.
16 Obavještenje o nabavci u postupku nabavke usluga „Usluge prevoza“ 05.01.2024.

Odluke za 2024. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ – LOT 2: „Nabavka potrošnog materijala za kompjutere, štampače i kopir aparate Opštinske uprave Bratunac“ 08.04.2024.
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ – LOT 1: „Nabavka i isporuka potrošnog i štampanog kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 08.04.2024.
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka prikolice za prevoz čamca“ 08.04.2024.
4 Odluka o poništenju postupka nabavke roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac“ 04.04.2024.
5 Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču u postupku nabavke roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 03.04.2024.
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča za nabavku usluga „Usluge medijskog praćenja značajnih aktivnosti i događaja na području opštine Bratunac“ 29.03.2024.
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča za nabavku prirodnog cvijeća za potrebe Opštinske uprave Bratunac 29.03.2024.
8 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 21.03.2024.
9 Odluka o poništenju postupka nabavke roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac“ 20.03.2024.
10 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 11.03.2024.
11 Odluka o dodjeli ugovora drzgorangiranom ponuđaču u postupku nabavke radova „Sanacija štete na poljoprivrednoj proizvodnji i putevima u povratničkim sredinama na području opštine Bratunac“ 23.02.2024.
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Usluge geometra za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 21.02.2024.
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izrada idejnog projekta za novi objekat JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Bratunac“ 16.02.2024.
14 Odluka o poništenju postupka nabavke roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 09.02.2024.
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku „Izrada izmjene i dopune regulacionog plana opštine Bratunac“ 08.02.2024.
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Osiguranje radnika i imovine Opštinske uprave Bratunac“ 06.02.2024.
17 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 31.01.2024.
18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Usluge obezbjeđenja objekta Opštinske uprave Bratunac“ 30.01.2024.
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Usluge prevoza“ 26.01.2024.
20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 12.01.2024.