Obavještenja za 2023. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku usluga prevoza 05.01.2024.
2 Obavještenje o nabavci za nabavku roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 14.12.2023.
3 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke radova „Izgradnja i rekonstrukcija puteva, trotoara i parkinga na području opštine Bratunac“ 11.12.2023.
4 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga „Održavanje javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 07.12.2023.
5 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke radova „Izvođenje građevinskih radova ograđivanja i izrade manipulativnih staza u industrijskoj zoni „Ciglana“, opština Bratunac“ 06.12.2023.
6 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke roba „Nabavka i isporuka peleta za potrebe zagrijavanja objekta TVSJ Bratunac“ 06.12.2023.
7 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke roba „Nabavka i isporuka korugovanih cijevi“ 06.12.2023.
8 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke roba „Nabavka opreme za Teritorijalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu Bratunac i Civilnu zaštitu opštine Bratunac“ 06.12.2023.
9 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga „Održavanje javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 14.11.2023.
10 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku radova „Radovi na sanaciji oštećenja i čišćenju korita rijeke Križevice i Glogovske rijeke“ 25.10.2023.
11 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku radova „Građevinski radovi u industrijskim zonama“ 24.10.2023.
12 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka opreme za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 24.10.2023.
13 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka i isporuka peleta za potrebe zagrijavanja objekta TVSJ Bratunac“ 24.10.2023.
14 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Proširenje vodovodne mreže za mjesne zajednice Glogova i Kravica“ 24.10.2023.
15 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku radova „Sanacija lokalnih puteva, vodotoka i klizišta u povratničkim naseljima opštine Bratunac“ 24.10.2023.
16 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka i isporuka korugovanih cijevi“ 23.10.2023.
17 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka i postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije“ 23.10.2023.
18 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku radova „Izgradnja i rekonstrukcija puteva, trotoara i parkinga na području opštine Bratunac“ 20.10.2023.
19 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka opreme za TVSJ Bratunac i Civilnu zaštitu“ 20.10.2023.
20 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za nabavku radova „Sanacija lokalnih puteva, vodotoka i klizišta u povratničkim naseljima na području opštine Bratunac“ 22.09.2023.
21 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka opreme za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 01.09.2023.
22 Obavještenje o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku nabavke „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata na području opštine Bratunac“ za LOT 1 „Nabavka i ugradnja vodovodne pumpe u Mjesnoj zajednici Hranča-Repovac“ 30.08.2023.
23 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za nabavku radova „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata na području opštine Bratunac“ 30.08.2023.
24 Obavještenje o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku nabavke radova „Obnova i izgradnja infrastrukture na području opštine Bratunac“ za LOT 3 „Proširenje vodovodne mreže za mjesne zajednice Glogova i Kravica“. 30.08.2023.
25 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku nabavke radova „Obnova i izgradnja infrastrukture na području opštine Bratunac“. 30.08.2023.
26 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova „Nabavka i ugradnja vodovodne pumpe u Mjesnoj zajednici Hranča-Repovac“ 17.08.2023.
27 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba „Proširenje vodovodne mreže za mjesne zajednice Glogova i Kravica“ 16.08.2023.
28 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga „Nabavka internet usluga“ 07.07.2023.
29 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga opremanja sajamskog prostora štandovima, klimatizacionim uređajima i rashladnim vitrinama za potrebe održavanja Sajma “Dani maline Bratunac 2023” 16.06.2023.
30 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku radova na izgradnji i sanaciji infrastrukturnih i drugih objekata na području opštine Bratunac 13.06.2023.
31 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za nabavku usluga “Nabavka energetske usluge” 09.06.2023.
32 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku radova „Radovi na obnovi i izgradnji infrastrukture na području opštine Bratunac“ 24.05.2023.
33 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude za nabavku roba „Nabavka i isporuka ogrevnog drveta za potrebe sportske dvorane u Bratuncu“ 18.05.2023.
34 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga „Održavanje i čišćenje javnih površina na području opštine Bratunac“ 11.05.2023.
35 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za javnu nabavku radova „Tekuće i zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac“ 11.05.2023.
36 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga „Opremanje sajamskog prostora štandovima, rashladnim vitrinama i klimatizacionim uređajima za potrebe održavanja Sajma poljoprivrede, privrede i turizma Dani maline Bratunac2023“ 08.05.2023.
37 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka i isporuka ogrevnog drveta za potrebe Sportske dvorane u Bratuncu“ 24.04.2023.
38 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga „Održavanje i sanacija javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 05.04.2023.
39 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga „Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa gradskih ulica i naselja opštine Bratunac 04.04.2023.
40 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku radova i usluga „Tekuće i zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac“ 03.04.2023.
41 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga „Održavanje i čišćenje javnih površina na području opštine Bratunac“ 31.03.2023.
42 Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba “Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za poredbe organizovanja prijema, manifestacija i sl.“ 28.03.2023.
43 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga“Održavanje i sanacija javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 06.03.2023.
44 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl.“ 02.03.2023.
45 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za nabavku roba „Nabavka i isporuka tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila“ 27.02.2023.
46 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za nabavku usluga „Usluge prevoza učenika na području opštine Bratunac“ 16.02.2023.
47 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga „Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica“ 15.02.2023.
48 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl.“ 14.02.2023.
49 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga „Usluge prevoza učenika na području opštine Bratunac“ 16.01.2023.

Odluke za 2023. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Taksi prevoz lica za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 22.12.2023.
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga elektronskog platnog prometa za potrebe Opštinske uprave Bratunac 20.12.2023.
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Vulkanizerske usluge i usluge pranja motornih vozila u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac“ 20.12.2023.
4 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke roba „Nabavka i postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije“ 19.12.2023.
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za organizaciju novogodišnjeg prijema 18.12.2023.
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Radovi na izradi pregradnog zida u prostorijama arhive Opštinske uprave Bratunac“ 14.12.2023.
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka i isporuka roba za reklamni novogodišnji materijal opštine Bratunac“ 06.12.2023.
8 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga „Usluge obezbjeđenja zgrade Opštinske uprave Bratunac“ 30.11.2023.
9 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba „Nabavka i isporuka uniforme za komunalnu policiju Opštinske uprave Bratunac“ 29.11.2023.
10 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba „Nabavka i postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije“ 28.11.2023.
11 Odluka o poništenju postupka nabavke roba „Nabavka i isporuka uniforme za komunalnu policiju Opštinske uprave Bratunac“ 20.11.2023.
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova „Izgradnja i rekonstrukcija puteva, trotoara i parkinga na području opštine Bratunac“ 16.12.2023.
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova „Radovi na sanaciji oštećenja i čišćenju riječnih korita rijeke Križevice i Glogovske rijeke 14.11.2023.
14 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga „Izrada elaborata eksporijacije za proširenje Rakovačkog puta“ 10.11.2023.
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova „Sanacija krovnog pokrivača na objektu stare banke u Bratuncu“ 09.11.2023.
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka i isporuka peleta za potrebe zagrijavanja objekta Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Bratunac“ 09.11.2023.
17 Odluka o poništenju postupka za nabavku radova „Građevinski radovi u indistrijskim zonama – LOT 1: Nabavka i ugradnja sekcionih vrata u proizvodnim obejktima u Kravici, opština Bratunac“ 08.11.2023.
18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Građevinski radovi u indistrijskim zonama – LOT 2: Ograđivanje i izrada manipulativnih staza u industrijskoj zoni „Ciglana“, opština Bratunac“ 08.11.2023.
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka i isporuka korugovanih cijevi“ 08.11.2023.
20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Izvođenje dodatnh radova na izgradnji podzide na lokalnom putu u Mjesnoj zajednici Hranča“ 06.11.2023.
21 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga „Izrada elaborata eksporijacije za proširenje Rakovačkog puta“ 06.11.2023.
22 Odluka o poništenju postupka za nabavku radova na sanaciji krovnog pokrivača na objektu stare banke u Bratuncu 03.11.2023.
23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku uređaja za evidenciju radnog vremena zaposlenih u Opštinskoj upravi Bratunac i računarske opreme 03.11.2023.
24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuka guma za motorna vozila Opštinske uprave Bratunac 03.11.2023.
25 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka opreme za Teritorijalno vatrogasno-spasilačku jedinicu Bratunac i Civilnu zaštitu opštine Bratunac- LOT 3: Nabavka i isporuka čamca i opreme za spasavanje na vodi“ 03.11.2023.
26 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka opreme za Teritorijalno vatrogasno-spasilačku jedinicu Bratunac i Civilnu zaštitu opštine Bratunac- LOT 2: Nabavka i isporuka intervencijske uniforme za vatrogasca-spasioca i opreme za TVSJ“ 03.11.2023.
27 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka opreme za Teritorijalno vatrogasno-spasilačku jedinicu Bratunac i Civilnu zaštitu opštine Bratunac- LOT 1: Nabavka i isporuka radne uniforme za vatrogasca-spasioca“ 03.11.2023.
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka, isporuka i montaža automata sa kočnicom za zatvaranje vrata u novoj zgradi Opštinske uprave Bratunac“ 13.10.2023.
29 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izrada izmjene i dopune regulacionog plana opštine Bratunac“ 11.10.2023.
30 Odluka o poništenju postupka nabavke roba „Nabavka, isporuka i montaža automata sa kočnicom za zatvaranje vrata u novoj zgradi Opštinske uprave Bratunac“ 09.10.2023.
31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Sanacija lokalnih puteva, vodotoka i klizišta u povratničkim naseljima na području opštine Bratunac“ 06.10.2023.
32 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga eshumacije posmrtnih ostataka i ponovni ukop 03.10.2023.
33 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izrada opštinskih priznanja koja se dodjeljuju povodom dana opštine Bratunac“ 25.09.2023.
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga sistematske deratizacije na području opštine Bratunac za jesen 2023.god 25.09.2023.
35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i popravki kopir aparata i štampača Opštinske uprave Bratunac 22.09.2023.
36 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga povodom obilježavanja Dana opštine Bratunac 21.09.2023.
37 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga sistematske deratizacije na području opštine Bratunac za jesen 2023.god 19.09.2023.
38 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka opreme za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ – LOT 1: Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i polimerne folije 15.09.2023.
39 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka opreme za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ –LOT 2: Nabavka i ispruka mašine za čišćenje tvrdih površina sa disk četkom na baterijski pogon 15.09.2023.
40 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Usluge obezbjeđenja zgrade Opštinske uprave Bratunac 18.08.2023.
41 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Iznajmljivanje mobilnog ekološkog toaleta/kabine“ 09.08.2023.
42 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Nabavka internet usluga za potrebe javnog video nadzora na području opštine Bratunac“ 20.07.2023.
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata na području opštine Bratunac“ za LOT 3: Proširenje izgradnje trotoara Bratunac-Mihaljevići u MZ Mihaljevići i LOT 4: Sanacija puta u MZ Podčauš 13.07.2023.
44 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata na području opštine Bratunac“ za LOT 2: Izgradnja podzide na lokalnom putu u Mjesnoj zajednici Hranča 13.07.2023.
45 Odluka o poništenju postupka nabavke radova „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata na području opštine Bratunac“ za LOT 1: Nabavka i ugradnja vodovodne pumpe u Mjesnoj zajednici Hranča-Repovac 13.07.2023.
46 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za telekomunikacione usluge u novoj zgradi Opštinske uprave Bratunac 07.07.2023.
47 Obdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i popravki opreme Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bratunac 26.06.2023.
48 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Čišćenje i održavanje postojećih slivnika, slivnih rešetki i kišnih kolektora na javnim povšinama na područiju opštine Bratunac“ 23.06.2023.
49 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga „Izrada izmjene i dopune regulacionog plana za naseljeno mjesto Bratunac“ 23.06.2023.
50 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Radovi na održavanju objekata u vlasništvu opštine Bratunac“ 22.06.2023.
51 Odluka o poništenju postupka nabavke za nabavku radova i roba „Obnova i izgradnja infrastrukture na području opštine Bratunac“ za LOT 3: Proširenje vodovodne mreže za mjesne zajednice Glogova i Kravica 20.06.2023.
52 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Obnova i izgradnja infrastrukture na području opštine Bratunac“ za LOT 2: Izgradnja trotoara prema povratničkim mjesnim zajednicama Moštanice i Mihaljevići,opština Bratunac 20.06.2023.
53 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Obnova i izgradnja infrastrukture na području opštine Bratunac“ za LOT 1: Izgradnja trotoara prema povratničkim mjesnim zajednicama Voljavica, opština Bratunac 20.06.2023.
54 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga keteringa za potrebe održavanja Sajma ''Dani maline Bratunac 2023'' 07.06.2023.
55 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga „Čišćenje i održavanje postojećih slivnika, slivnih rešetki i kišnih kolektora na javnim povšinama na područiju opštine Bratunac“ 06.06.2023.
56 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za potrebe nadogradnje internet mreže i video nadzora za novu zgradu Opštinske uprave Bratunac 06.06.2023.
57 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga keteringa za potrebe održavanja Sajma ''Dani maline Bratunac 2023'' 05.06.2023.
58 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga lijepljenja i postavljanja banera, nadstrešnice, bilborda i limenih tabli za potrebe Sajma ''Dani maline Bratunac 2023'' 02.06.2023.
59 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redarske i higijenske službe i usluga obezbjeđenja tokom održavanja Sajma ''Dani maline Bratunac 2023“ 02.06.2023.
60 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga smještaja za goste na sajmu „Dani maline Bratunac 2023“ 02.06.2023.
61 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za sajam „Dani maline Bratunac 2023“ 02.06.2023.
62 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga „Čišćenje i održavanje postojećih slivnika, slivnih rešetki i kišnih kolektora na javnim povšinama na područiju opštine Bratunac“ 30.05.2023.
63 Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga lijepljenja i postavljanja banera, nadstrešnice, bilborda i limenih tabli za potrebe Sajma ''Dani maline Bratunac 2023'' 29.05.2023.
64 Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga lijepljenja i postavljanja banera, nadstrešnice, bilborda i limenih tabli za potrebe Sajma ''Dani maline Bratunac 2023'' 23.05.2023.
65 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Tehnički pregled motornih vozila Opštinske uprave Bratunac“ 25.05.2023.
66 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Osiguranje motornih vozila Opštinske uprave Bratunac“ 23.05.2023.
67 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Izvođenje radova na sanaciji ambulante u MZ Konjević Polje“ 22.05.2023.
68 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Štampanje promotivnog materijala za sajm Dani maline Bratunac 2023“ 22.05.2023.
69 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Opremanje sajamskog prostora štandovima, rashladnim vitrinama i klimatizacionim uređajima za potrebe održavanja Sajma poljoprivrede,privrede i turizma Dani maline Bratunac 2023.“ 22.05.2023.
70 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka i isporuka ogrevnog drveta za potrebe sportske dvorane u Bratuncu“ 10.05.2023.
71 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka i isporuka potrošnog i štampanog kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 27.04.2023.
72 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova i usluga „Tekuće i zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac“ 27.04.2023.
73 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga geometra za potrebe Opštinske uprave Bratunac 27.04.2023.
74 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Održavanje i čišćenje javnih površina na području opštine Bratunac“ 24.04.2023.
75 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Održavanje i popravka motornih vozila u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac“ 24.04.2023.
76 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prirodnog cvijeća 19.04.2023.
77 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga geometra za potrebe Opštinske uprave Bratunac 18.04.2023.
78 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Nabavka materijala i usluga za potrebe označavanja i isticanje simbola, naziva službi i odjeljenja kao i opremanje ''press'' prostora unutar i izvan nove zgrade Opštinske uprave Bratunac“ 05.04.2023.
79 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Održavanje i sanacija javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 22.03.2023.
80 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, nanifestacija i sl.“ 15.03.2023.
81 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Opštinske uprave Bratunac 06.03.2023.
82 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica sa gradskih ulica i naselja opštine Bratunac 01.03.2023.
83 Odluka o poništenju postupka nabavke roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl.“ 28.02.2023.
84 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Nabavka energetske usluge“ 24.02.2023.
85 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate„ 16.02.2023.
86 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izrada i popravka metalnih konstrukcija za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 15.02.2023.
87 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga „Izrada i popravka metalnih konstrukcija za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 07.02.2023.
88 Odlukuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Usluge prevoza učenika na području opštine Bratunac“ 07.02.2023.
89 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Taksi prevoz lica za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 03.02.2023.
90 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja radnika i imovine Opštinske uprave Bratunac 31.01.2023.
91 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga marketinškog savjetovanja 30.01.2023.
92 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku роба „Nabavka peleta za potrebe zagrijavanja objekta TVSJ Bratunac“ 30.01.2023.
93 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku роба „Nabavka opreme za rekonstrukciju i proširenje elektro-energetske mreže na području opštine Bratunac“ 25.01.2023.
94 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prazničnog ukrašavanja grada 13.01.2023.