Ćazim Jusupović

Opis posla

Izbor i ovlaštenja

Potpredsjednik Skupštine opštine zamjenjuje predsjednika Skupštine opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, prati aktivnosti realizacije razvojnih planova Skupštine opštine, usklađuje aktivnosti stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine opštine, obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Skupštine opštine iz domena svojih nadležnosti.