Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti ima zakonom propisane nadležnosti u okviru kojih obavlja stručne i uprvne poslove koji se odnose na:

 • upravne postupke, studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede (industrija, poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, trgovina i snadbijevanje, ugostiteljstvo, turizam, saobraćaj i veze),
 • privatno preduzetništvo, podsticanje razvoja institucija za razvoj i unapređenje preduzetništva i zanatstva,
 • podsticaj razvoja malih i srednjih preduzaća,
 • podsticaj razvoja zanatsko-preduzatničke djelatnosti
 • sprovođenje politike strategije razvoja,
 • podsticanje politike ulaganja u domaća preduzeća,
 • definisanje i sprovođenje mjera i strukturne politike u poljoprivredi,
 • provođenje mjera podsticaja u poljoprivredi,
 • ekonomsko- socijalna revitalizacija sela i seoske infrastrukture, razvoj mini farmi, organizovanje poljoprivredika, organizovanje edukacije iz oblasti poljeprivrede,
 • prati i inovira dokument strateškog razvoja, projektuje i pristupa strukturalnim razvojnim fondovima, učestvuje u regionalnom razvojnom konceptu EU,
 • upravne postupke i druge slične poslove iz oblasti obrzovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i fizičke kulture, socijalnih i zdravstvenih pitanja, porodice i omladine,
 • sprovođenje planova i programa koji se odnose na strategiju svake od prethodno navedenih oblasti,
 • predlaganje mjera za unapređenje stanja u tim oblastima,
 • poslovi civilne zaštite,
 • poslovi u vezi postupka dodjele studentskih stipendija i vođenje evidencija o korisnicima istih,
 • sarađuje sa nevladinim organizacijama i pomaže u realizciji programa koje kandiduju te organizacije od značaja za opštinu,
 • sarađuje sa vjerskim zajednicama i dobrotvornim društvima,
 • obezbeđuje uslove za oganizaciju i održavanje sportskih, kulturnih, sajamskih, turističkih i drugih manifestacija od značja za opštinu,
 • organizuje i koordinira rad opštinske inspekcije (tržišne, zdravstveno-sanitarne i inspekcije za hranu, ekološke i urbanističko-građevinske),
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Tijana Trninić Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti dipl. pravnik privreda@opstinabratunac.com 056/411-037, локал 46