DOO "Malina-Bratunac"

DOO“ MALINA- BRATUNAC“ osnovan je 21.oktobra 2015.godine.
Registrovan je u Okružnom sudu u Bijeljini za gajenje sadnog materijala i ukrasnog bilja.

10. maja 2016.godine je upisano je u Registar proizvođača u Ministarstvu Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a takođe i u Registar uvoznika sertifikovanog sadnog materijala.

Rasadnik maline je podignut u Mjesnoj zajednici Kravica, u selu Čolakovići na površini od 5 ha. Za podizanje ovog rasadnika, u skladu sa Odlukom SO-e Bratunac, zemljište je obezbijedila Opštinska uprava Bratunac.

U rasadniku je trenutno zasađen sertifikovani sadni materijal maline uvezen iz Švajcarske kao donacija Japanske organizacije ( JICA), i to 13 500 matičnih sadnica, od toga 10 000 Vilameta i 3 500 Mikera, koji je posađen u oktobru 2015.godine na površini od 1 ha.

Ostala površina će biti zasađena u oktobru 2016.godine na površini od 4 ha i to
30 000 Vilameta i 5 000 Mikera matičnih sadnica, takođe donacija Japanske organizacije ( JICA).

Na ovom lokalitetu postavljena su dva plastenika od po 100 m2 i u toku je postavljanje staklenika od 200 m2 u kome će se proizvoditi kontejnerska sadnica koja će biti distribuirana na području opštine Bratunac i dalje na području BiH od ove godine pa na dalje.

U toku je i priprema za izgradnju upravne zgrade i rezervoara za vodu za napajanje sistema za orošavanje na površini od 5 ha.

Rasadnik podliježe kontrolama fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije.
Do rasadnika se dolazi asfaltiranim putem.
U rasadniku je trenutno 3 zaposlenih, a ostala radna snaga se angažuje honorarno po potrebi.

Rasadnik za svoj rad ima sve potrebne dozvole predviđene zakonom.

CILj DOO MALINE

Da obezbjedimo sortno čist sadni materijal, zdravstveno ispravan i time podstaknemo povećanje prinosa maline do 10 000 tona na godišnjem nivou na području Opštine Bratunac.
Za obavljanje navedenih aktivnosti biće potrebno:
- 4 inž. poljoprivrede, smjer voćarstvo i vinogradarstvo i zaštite bilja,
- 1 dipl. pravnik,
- 1 dipl. ekonomista,
- 50 neposrednih izvršilaca za rad na rasadniku,
da bi naša planirana proizvodnja bila preko 500 000 sadnica po he na god. nivou.