E-REGISTAR NOVA USLUGA OPŠTINSKE UPRAVE BRATUNAC

Glavna slika

Od danas je na zvaničnoj internet stranici Opštinske uprave Bratunac dostupan E-registar, nova usluga Opštine koja nudi sveobuhvatnu evidenciju administrativnih postupaka koje sprovodi Opštinska uprava Bratunac.

Zainteresovana lica mogu na internet stranici Opštine da pronađu sve informacije o željenom postupku, kao i da preuzmu obrazac zahtjeva za željeni administrativni postupak.

E-registar je kreiran sa ciljem unapređenja javnosti rada administracije, bolje komunikacije sa građanima i unapređenja kvaliteta opštinskih usluga.