JAVNA RASPRAVA O NACRTU REBALANSA BUDŽETA ZA 2023.GODINU

Glavna slika

Javna rasprave o Nacrtu Rebalansa opštine Bratunac za 2023. Godinu biće održana u ponedeljak 13.11.2023 godine u 13 časova u sali za sastanke Opštine Bratunac (treći sprat ).

Pozivaju se predstavnici budžetskih korisnika (Dječijeg vrtića „Radost“, Centra za socijalni rad, Doma kulture, Turističke organizacije, Doma Zdravlja, Srednjoškolskog centra i Narodne biblioteke) i predstavnici korisnika grantova koji nemaju svoje budžetske pozicije, predstavnici nevladinih i neprofitnih organizacija, predstavnici mjesnih zajednica i ostala zainteresovana pravna i fizička lica da dođu i daju svoje sugestije.

Na internet stranici Opštine Bratunac (www.opstinabratunac.com) je objavljen Nacrt Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2023god. kako bi se posjetioci blagovremeno upoznali sa materijalom, a zainteresovani mogu dati svoje primjedbe, predloge i sugestije i elektronskim putem na adresu finbrat@teol.net (nosilac aktivnosti: Odjeljenje za finansije) ili lično na dan kad budu organizovane javne rasprave.

Komentare, sugestije i mišljenja je moguće poslati do 15.11.2023. godine, a iste će biti razmatrani od strane obrađivača i predlagača pri izradi Predloga Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2023 godinu.

 

Program provođenja javne rasprave o Nacrtu Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2023.godinu možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Nacrt Rebalansa budzeta za 2023.godinu možete pogledati i preuzeti OVDJE.

 

PREDLAGAČ:

NAČELNIK OPŠTINE

 

OBRAĐIVAČ:                                               

ODJELjENjE ZA FINANSIJE