Konačne rang liste studentskih stipendija

Glavna slika

Opština Bratunac objavila je konačne rang liste za dodjelu studenstkih stipendija u akademskoj 2022/23 godini.

Na konkurs koji je bio otvoren od 11.01.2023.god. do 10.02.2023.god. pristiglo je ukupno 159 prijava, od kojih su se 51 odnosile na prvu godinu, a 108 prijava na više godine studija.

Nepotpune prijave, kao i prijave studenata koji nisu ispunjavali uslove iz konkursa i Pravilnika (ukupno 21) su odbačene, tako da je 138 prijava bodovano i rangirano.

Odlukom Načelnika opštine Bratunac o proširenju broja korisnika stipendije iz budžeta opštine, za akademsku 2022/23 godinu, 138 studenata dobiće stipendiju u iznosu od 100 KM za period od 8 (osam) mjeseci. Stipendije će biti isplaćivane od 01.03.2023.god. do 31.10.2023.god.

Ovom prilikom obavještavamo sve studente da će se svečano potpisivanje ugovora  održati 18 marta (subota) 2023.god. sa početkom u 11,00 časova u bioskopskoj sali Doma kulture.

Konačna rang lista – prva godina akademske 2022/23 može se preuzeti OVDJE

Konačna rang lista – više godine akademske 2022/23 može se preuzeti OVDJE