OBAVJEŠTENjE O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZABAVE I IGARA NA SREĆU ZA DAN BOŽIĆA

Glavna slika

Na osnovu člana 6. Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i objekata zabave i igara na sreću na teritoriji opštine Bratunac, br.01-022-211/13, za dan Božića (07. Januara 2023.god.) radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata je do 03.00 časova.