OBAVJEŠTENjE O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZABAVE I IGARA NA SREĆU

Glavna slika

Na osnovu člana 6. Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i objekata zabave i igara na sreću  na teritoriji opštine Bratunac, br.01-022-211/13, za vrijeme novogodišnjih prauznika (01. i 02. Januara 2023.god.) radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata je neograničeno.

 VD NAČELNIK OPŠTINE BRATUNAC