OBAVJEŠTENjE O VREMENU I MJESTU ODRŽAVANjA INTERVJUA SA KANDIDATOM KOJI ISPUNjAVA USLOVE JAVNOG KONKURSA ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA POLjOPRIVREDU, BR. 02-020-226/23

Glavna slika

Komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinskoj upravi Bratunac, imenovana Rješenjem, br.02-020-226/23 od 12.05.2023.god., izvršila je otvaranje prijava kandidata koji su konkurisali na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Bratunac, br. 02-020-226/23, objavljen je u dnevnom listu Glas Srpske, dana 19.04.2023 god. i u „Službenom Glasniku Republike Srpske“ br. 40/23 od 27.04.2023. godine

 

U skladu sa članom 26.stav (7) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) postupak izbora kandidata provešće se putem usmenog intervjua.

Usmeni intervju podrazumijeva pojedinačan razgovor sa kandidatima na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost i sposobnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

 

U skladu sa članom 26. stav (4) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) putem ove veb stranice obavještavamo kandidate da je Komisija odredila datum i vrijeme održavanja usmenog intervjua sa kandidatom koji ispunjava uslove Javnog konkursa u sledećem terminu:

 

 

Radno mjesto samostalni stručni saradnik za poljoprivredu:

 

  1. Aleksandar Stević, 22.05.2023.god. u 08,00 časova

 

 

Intervju će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave Bratunac, Trg Miloša Obilića br.8, kancelarija br. 1 ( Kabinet predsjednika Skupštine ).

 

U skladu sa članom 28. stav (1) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) kandidati koji su pozvani na intervju obavezni su da sa sobom ponesu identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš).

 

O vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidat će biti obavješten i pojedinačno pismenim putem.

 

Ukoliko pozvani kandidat iz bilo kog razloga ne pristupi intervjuu u naprijed navedeno vrijeme, a svoj izostanak ne opravda pismenim putem prije održavanja intervjua biće isključen iz daljeg izbornog postupka.

 

Predsjednik Komisije

Ivana Milanović, dipl.pravnik