ODRŽAN SASTANAK ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BRATUNAC

Glavna slika

Povodom 1. marta, predstojećeg Dana Civilne zaštite danas je u kabinetu Načelnika opštine Bratunac održan sastanak Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac, na kome su pored Načelnika opštine koji je ujedno i komadant ovog štaba, prisustvovali i predstavnici službi civilne zaštite, opštinskih odjeljenja, Centra za socijalni rad, JZU ''Dom zdravlja Bratunac'', komandir TVSJ Bratunac, Zamjenik komandira PS Bratunac kao i ostali članovi štaba. Između ostalog razmotrene su sugestije na predložene Programe rada i planove zaštite dobara i građana, kao i drugih procedura u slučajevima prirodne, elementarne ili druge nesreće na području opštine Bratunac. Takođe, razgovaralo se o stepenu opremljenosti nadležnih službi koje su zadužene za intervenisanje i postupanje u slučajevima koji dovode do ugrožavanja ljudskih života i materijalnih dobara, te o načinu na koji se opremljenost može podići na veći nivo. U prvom redu stepen opremljenosti odnosi se na opremu i sredstva kojom raspolaže TVSJ Bratunac, zatim opremu za spasavanje ljudi na otvorenim vodama, opremu za uzbunjivanje i oglašavanje stanovništva, potrebne obuke i licenciranje spasilaca, kao i ostale neophodne stvari koje su elemntarne za nesmetan rad ovih službi.