OIK: DODATNA OBUKA I TESTIRANJE ZA PREDSJEDNIKE I ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA

Glavna slika

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC                              

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj: 111/22                                                               

Bratunac, 27.09.2022. godine

 

 

O B A V J E Š T E Nj E

 

U skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kvalifikacija  i postupku  imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“, broj: 27/22), Opštinska izborna Komisija Bratunac organizuje dodatnu obuku  i  testiranje predsjednika i članova biračkih odbora koji nisu pristupili obukama i testiranju organizovanim u skladu sa Planom obuka i testiranja članova biračkih odbora, br. 98/22 od 12.09.2022. godine

Dodatna obuka će se obaviti 29.09.2022. godine sa početkom u 15.00 časova u prostorijama Skupštinske sale opštinske uprave Bratunac.

Molimo sve političke subjekte da obavjeste svoje predložene članove i zamjenske članove biračkih odbora da u gore navedenom terminu pristupe na obaveznu obuku i testiranje.

 

 

PREDSJEDNIK OIK-a

________________________

Ivana Milanović, dipl.pravnik