OTVOREN JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OCD-A

Glavna slika

-Organizacije LIR Evolucija i Nešto Više raspisale su Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju podrške organizacijama civilnog društva za jačanje kapaciteta i povećanje njihovog doprinosa u oblasti ljudskih, radnih i digiatlnih prava.

-Javni poziv obuhvata ukupno 10 opština u BiH među kojima je i Bratunac, a u okviru koga će biti podržano 10 projekata pojedinačne vrijednosti do 11.735,00 KM.

-Aktivnost se realizuje u okviru projekta ''EU podrška unapređenju radnih i ljudskih prava kroz digitalizaciju'' koji finansira Evropska Unija u okviru tematskog programa za ljudska prava i demokratiju 2022-2023.

Javni poziv možete pogledati na linku ispod:

https://lir.ba/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-za-dostavljanje-prijedloga-projekata/