PROŠIRENjE MREŽE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE

Glavna slika

Danas su započeli radovi na proširenju sekundarne i tercijarne mreže sistema za navodnjavanje u MZ Fakovići, a radove na proširenju izvodi preduzeće ''Malina-Bratunac'' d.o.o. uz finansiranje i podršku opštine Bratunac.

U planu je da se do početka sezone eksploatacije sistema za navodnjavanje izvrši proširenje navedene mreže u nekoliko mjesnih zajednica u dužini od oko 5 kilometara, što će obuhvatiti priključenje na mrežu na desetine novih korisnika.

''Ovi radovi su koncipirani kao realizacija strategije razvoja opštine Bratunac kojom je u prvi plan stavljen ruralni razvoj i unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, a naše preduzeće koje je nosilac unapređenja poljopriverede na području opštine Bratunac u tu svrhu staviće sve raspoložive resurse, a sve u cilju podrške razvoja i jačanja svakog individualnog gazdinstva'', rekla je Bojana Varagić direktor ''Malina-Bratunac'' d.o.o. , preduzeća koje je zaduženo za gazdovanje i upravljanje mrežom za navodnjavanje u opštini Bratunac.

''Opština Bratunac nastaviće sa ovakvim projektima koji uključuju direktnu podršku svakom aktivnom domaćinstvu na selu, a pralelno sa tim radićemo i na rekonstrukciji i izgradnji nove putne infrastrukture u ruralnim sredinama naše opštine, kako bi olakšali život i privređivanje našem stanovništvu koje živi na selima a ujedno stvorili preduslove za povratak mladih ljudi koji su voljni i žele da obnove svoja porodična gazdinstva i započnu sa poljoprivrednom proizvodnjom u cilju ostvarenja osnovnih ili dodatnih prihoda za svoje porodice'', poručio je VD načelnik opštine Bratunac g-din Branislav Trišić.