SAVJET ZA SPORT I KULTURU: OBAVJEŠTENjE

Glavna slika

Savjet za sport i kulturu u Skupštini opštine Bratunac, poziva sve sportske klubove na teritoriji opštine Bratunac koji se finansiraju iz Budžeta opštine Bratunac, da prisustvuju sastanku koji će se održati dana 23.03.2023.godine u 10:00 časova, u Skupštinskoj sali Skupštine opštine Bratunac.

Obavezuju se predstavnici sportskih klubova da na sastanku dostave u pisanoj formi informacije o broju članova kluba, sastavu Uprave i Skupštine kluba,broju i visini članarina, zatim o kategoriji članstva (pioniri, kadeti i dr.), kao i podatke o trenerima i njihovoj stručnoj spremi, te sve druge revlevantne podatke o klubovima.