Мијат Ћирковић

дипломирани правник

Биографија

Мијат Ћирковић, рођен 07.12.1962. године, по занимању дипломирани правник. Запослен у Пореској Управи РС - Подручна јединица Братунац, на радном мјесту руководилац Подручне јединице Братунац.

У општинској изборној комисији Братунац  био је у периоду од 1996. до 2004. године, а затим је поново именован 2020. године за члана Општинске изборне комисије Братунац, на мандатни период од 7 година.

Ожењен, отац двоје дјеце.