Одсјек за буџет

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Данијела Мракић Шеф одсјека за буџет дипл. економиста finbrat@teol.net 056/410-480, локал 52
Рајка Васић Стручни сарадник за рад са буџетским корисницима, вођење пословних књига и благајне ССС 056/410-480, локал 52
Сузана Јанковић Самостални стручни сарадник за финансије и рачуноводство дипл.економиста finbrat@teol.net 056/410-480, локал 52