Одсјек за рачуноводство

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Снежана Мариловић Шеф Одсјека за рачуноводство дипл. економиста finbrat@teol.net 056/410-480, локал 52
Снежана Станојевић Стручни сарадник за унос добављача, фактура, обраду наруџбеница и ликвидатуру ССС 056/410-480, локал 52
Наташа Вујић Виши стручни сарадник за финансије и рачуноводство ВШС finbrat@teol.net 056/410-480, локал 62