Одсјек за друштвене дјелатности

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Оливера Чучић Шеф Одсјека за друштвене дјелатности дипл. економиста 056/420-371, локал 29
Љупко Илић Стручни савјетник за цивилну заштиту, заштиту на раду и противпожарну заштиту дипл. инж. ЗНР и ЖО civilnazastitabratunac@gmail.com 056/411-241, локал 45