Одсјек за просторно уређење

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Милица Лазић Шеф одсјека за просторно уређење и урбанистичко планску документацију дипл. инж. арх 056/420-383, локал 37
Љиља Митровић Самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник 056/420-383, локал 37
Радован Петровић Самостални стручни сарадник за инвестиције, развој инфраструктуре, грађење, контролу инвестиционо-техничке документације и надзор спец.струк.инж.грађ. r.petrovic@opstinabratunac.com 056/420-372, локал 30