Јединица за интерну ревизију

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Божица Обреновић Новаковић Интерни ревизор дипл. економиста 056/420-330, локал 20