Одсјек за управно-правне и техничке послове Начелника општине

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Рада Веселиновић Шеф одсјека за управно-правне и техничке послове начелника општине и службеник за јавне набавке дипл. правник r.veselinovic@opstinabratunac.com 056/420-331. локал 21
Ранка Перић Самостални стручни сарадник за управљање људским ресурсима и персоналне послове дипл. економиста 056/420-330, локал 20