ASFALTIRANjE NOVIH PARKING PROSTORA

Glavna slika

Nakon završetka pripremnih radova na izgradnji i proširenju novih i postojećih parkinga u Bratuncu, danas su započeti završni radovi na ugradnji asfaltnog sloja u okviru ovih projekata. Pored parkinga u Radničkoj ulici prema Sportskoj dvorani predviđeno je i produženje ove ulice do naselja Žljevice, a u narednom periodu biće asfaltirani parkinzi u ulici Petra Kočića prema Srednjoškolskom centru, kao i parkinzi u ulicama Dositeja Obradovića i Cara Lazara kod zgrade stare građevinske škole. Završetkom ovih radova Bratunac će dobiti oko 80 novih parking mjesta što će značajno rješiti problem nepropisno parkiranih vozila na pješačkim zonama, a samim tim povećati bezbjednost pješaka učesnika u saobraćaju.

Podsjećanja radi u toku su radovi na izgradnji trotoara, kišnih slivnika i kolektora, kao i pješačke staze ukupne dužine oko 550 metara u ulici Gavrila Principa, a završni radovi na prvoj fazi ovog projekta biće privedeni kraju u narednih 7 do 10 dana. Druga faza izgradnje ovog trotoara obuhvatiće i izgradnju biciklističke staze na ovoj deonici, a predviđena je za drugu polovinu tekuće godine. U toku je priprema projektne dokumentacije za izgradnju trotoara u naseljima Moštanice i Pobrđe, kao i vodovodne mreže u selima Glogova i Kravica, a početak radova na ovim projektima predviđen je za prvi kvartal tekuće godine.

Zajedno gradimo naš Bratunac.