BESPLATNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI U DOMU ZDRAVLjA

Glavna slika

Danas je u kabinetu načelnika Opštine održan sastanak predstavnika Opštinske uprave i direktorice Doma zdravlja dr Ljiljane Ivančić.

Na sastanku je  dogovoreno da će u narednom periodu,počevši  već od mjeseca februara, u Domu zdravlja početi da se obavljaju besplatni  mamografski  pregledi .

Sredstva za ovu namjenu predviđena  su u budžetu Opštine ,a sve sa ciljem unapređenja zdravstvenog stanja pacijentkinja i preventivnog djelovanja na očuvanju njihovog zdravlja.

Mamografija je dijagnostička metoda za otkrivanje oboljenja dojki, prevashodno malignih tumora.  Mamografija je osnovni pregled za rano otkrivanje raka dojke.Opravdana je kod svih žena u menopauzi, jer tada žlezdano tkivo dojke najčešće biva, u većoj mjeri ili potpuno, zamijenjeno masnim tkivom. Programi prevencije na nivou Instituta za javno zdravstvo Republike Sprske zahtjevaju obavezu ranog otkrivanja raka dojke palpacijom kod žena preko 40 godina starosti, a obaveznu mamografiju kod žena od 50 d0 70 godina.

Mlade djevojke trebaju početi sa samopregledom dojki već od 20. godine života(jedanput mjesečno između 5. i 10. dana menstruacijskog ciklusa), a nakon 25. odnosno 30.godine života preporučuje se  jedanput godišnje obaviti klinički i ultrazvučni pregled dojki. Sa 40 godina potrebno je obaviti tzv. bazalnu mamografiju, uz ultrazvučne kontrole svakih 6 mjeseci do godinu dana. Mamografija se potom preporučuje svake dvije godine. Nakon 50. godine života preporučuje se obaviti mamografiju jedanput godišnje.

Rotary club Srebrenica je 2015. godine JZU Domu zdravlja Bratunac donirao mamograf koji je kratko bio u funkciji, ali nakon toga zbog nedosatatka finansijskih sredstava Dom zdravlja nije bio u mogućnosti nastaviti sa pružanjem ove vrste usluge.

U narednom periodu, u JZU Domu zdravlja Bratunac će se uz finansijsku podršku opštine Bratunac obavljati mamografija uz očitanje nalaza od strane specijaliste radiologije.

Mamografija će se obavljati uz uputnicu porodičnog ljekara.