JZU DOM ZDRAVLjA BRATUNAC: OBAVJEŠTENjE O VAKCINACIJI PROTIV HPV-a

Glavna slika

U Republici Srpskoj na raspolaganju je najsavremenija devetovalentna vakcina, koja štiti od humanog papiloma virusa.

Humani papilom virus obuhvata grupu od više od 100 tipova virusa, od kojih četrdesetak uzrokuje bolesti kože i sluznice anogenitalne regije, a infekcija HPV-om jedna od najčešćih seksualno prenosivih infekcija. Infekcije HPV-om su direktno povezane sa karcinomom grlića materice, vaginalnim karcinomom, orofareingealnim karcinomom i genitalnim bradavicama. Pravovremenom vakcinacijom i preventivnim pregledima može se smanjiti rizik od karcinoma grlića materice.

Od strane Globalnog savjetodavnog odbora za vakcinaciju, vakcina protiv HPV-a ocjenjena je kao visoko bezbjedna.

JZU Dom zdravlja Bratunac u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske u narednom periodu kreće sa besplatnom vakcinacijom djevojčica i dječaka uzrasta od 11 do navršenih 15 godina (djeca koja su u januaru napunila 15 godina i djeca koja do juna pune 15 godina obuhvaćeni su ovom grupom). Vakcinacija kao preporučena sprovodi se uz prethodno podnesen zahtjev lica koje se vakciniše, odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

Za sve informacije roditelji, odnosno zakonski zastupnici, djece koja su obuhvaćena besplatnom vakcinacijom protiv HPV-a mogu se obratiti službi Higijensko-epidemiološke zaštite svaki radni dan od 07:00 do 14:00 časova putema broja telefona 056 490 425 ili maila hesbratunac@yahoo.com.