OBAVJEŠTENjE ZA SVE GRAĐANE OPŠTINE BRATUNAC

Glavna slika

Obavještavamo sve stanovnike opštine Bratunac da je objavljen spisak glasača, koji će se na referendumu o opozivu načelnika ove opštine izjašnjavati putem pošte. Zbog velikog broja primjedbi na zloupotrebu ličnih dokumenata na prethodnim Lokalnim izborima, održanim 2020. godine, pozivamo građane da provjere da li se njihova imena nalaze na spisku za glasanje u odsustvu.

Za sve građane koji su prijavljeni za glasanje putem pošte protiv svoje volje pripremljene su izjave, koje će građani imati priliku da preuzmu i popune u Šalter sali Opštine Bratunac, nakon čega će biti podnesene krivične prijave protiv lica koja su odgovorna za zloupotrebu ličnih dokumenata.

Potpisivanjem izjave građani opštine Bratunac potvrđuju da će svoje biračko pravo na referendumu (7. avgusta) ostvariti lično na biračkom mjestu NNN u Srednjoškolskom centru Bratunac.

Šalter sala Opštine Bratunac otvorena je od 07.00 do 15.00 časova, s tim da je vrijeme za pauzu organizovano od 09.00 do 09.30 časova. Referendum, povodom izjašnjavanja o opozivu načelnika održaće se 7. avgusta ove godine, a građani mogu popuniti i potpisati izjave do dana potvrđivanja rezultata.

Spisak glasača putem pošte možete pogledati i preuzeti OVDJE.