ДОО ,,Малина-Братунац"

ДОО“ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ основан је 21.октобра 2015.године.
Регистрован је у Окружном суду у Бијељини за гајење садног материјала и украсног биља.

10. маја 2016.године је уписано је у Регистар произвођача у Министарству Пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а такође и у Регистар увозника сертификованог садног материјала.

Расадник малине је подигнут у Мјесној заједници Кравица, у селу Чолаковићи на површини од 5 ха. За подизање овог расадника, у складу са Одлуком СО-е Братунац, земљиште је обезбиједила Општинска управа Братунац.

У расаднику је тренутно засађен сертификовани садни материјал малине увезен из Швајцарске као донација Јапанске организације ( JICA), и то 13 500 матичних садница, од тога 10 000 Виламета и 3 500 Микера, који је посађен у октобру 2015.године на површини од 1 ха.

Остала површина ће бити засађена у октобру 2016.године на површини од 4 ха и то
30 000 Виламета и 5 000 Микера матичних садница, такође донација Јапанске организације ( JICA).

На овом локалитету постављена су два пластеника од по 100 м2 и у току је постављање стакленика од 200 м2 у коме ће се производити контејнерска садница која ће бити дистрибуирана на подручју општине Братунац и даље на подручју БиХ од ове године па на даље.

У току је и припрема за изградњу управне зграде и резервоара за воду за напајање система за орошавање на површини од 5 ха.

Расадник подлијеже контролама фитосанитарне и пољопривредне инспекције.
До расадника се долази асфалтираним путем.
У расаднику је тренутно 3 запослених, а остала радна снага се ангажује хонорарно по потреби.

Расадник за свој рад има све потребне дозволе предвиђене законом.

ЦИЉ ДОО МАЛИНЕ

Да обезбједимо сортно чист садни материјал, здравствено исправан и тиме подстакнемо повећање приноса малине до 10 000 тона на годишњем нивоу на подручју Општине Братунац.
За обављање наведених активности биће потребно:
- 4 инж. пољопривреде, смјер воћарство и виноградарство и заштите биља,
- 1 дипл. правник,
- 1 дипл. економиста,
- 50 непосредних извршилаца за рад на расаднику,
да би наша планирана производња била преко 500 000 садница по хе на год. нивоу.